کاشت ناخن نچرال

ناخن مربعی کوتاه
2019-03-11
نمونه کاشت ناخن کوتاه گلدانی
2014-11-11
sanazbeauty

کاشت نچرال

    مدل ناخن طبیعی به صورت قاشقی بوده و اکثر کوتیکول ناخن جویده شده بود. اصلاح فرم ناخن انجام شد و کوتیکول های آسیب دیده ریمو شده و پس از کاشت تقویت شده است.