نمونه کاشت ناخن کوتاه گلدانی

sanazbeauty
کاشت ناخن نچرال
2019-03-11
کاشت ناخن مدل فرنچ
2014-11-11

ناخن کاشته شده به سبک گلدانی و دیزاین شده توسط گلیتر در دو رنگ مختلف.